ZAW

Szkolenia dla pracowników cywilnych i zaawansowane kursy dla
niemieckich sił zbrojnych (ZAW)

Usługi

Dział szkoleń spółki steep prowadzi dla rekrutów i żołnierzy służby czynnej profesjonalne szkolenia przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu ich służby. Zdobyte przez nich umiejętności mogą być wykorzystywane podczas służby wojskowej oraz w karierze cywilnej. W wyniku reorganizacji ścieżki kariery podoficerów i żołnierzy wprowadzonej 1 kwietnia 2002, uruchomiony został program szkoleń i doskonalenia kwalifikacji. Głównym celem szkoleń zawodowych i szkoleń uzupełniających dla pracowników cywilnych (ZAW) jest podniesienie kwalifikacji na wybranym stanowisku. Program szkoleń obejmuje:

  • Szkolenia zawodowe na poziomie czeladnika dla podoficerów i sierżantów służb specjalnych, przekwalifikowanie zawodowe na poziomie mistrza rzemiosła lub porównywalnym dla sierżanta służb specjalnych.
  • Szkolenie jest prowadzone w ścisłej współpracy z przedstawicielami przemysłu, handlu, rzemiosła i uwzględnia zróżnicowane formy szkolenia zawodowego.
  • Większość szkoleń ZAW jest prowadzonych w formie szkoleń stacjonarnych, optymalnie przez zewnętrzne instytucje edukacyjne, w imieniu BFD (Służb Rozwoju Zawodowego).
  • Czas trwania wstępnego szkolenia zawodowego wynosi 21 miesięcy. Kurs kończy się egzaminem IHK (Izby Przemysłowo-Handlowej) lub HKW/IDK (Izby Rzemiosła).

W związku z przetargami ogłaszanymi przez Służbę Rozwoju Zawodowego i niemieckie ministerstwo obrony, od 2002 roku dział szkoleń spółki steep prowadzi szkolenia w różnych jednostkach  federalnych sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec. Do połowy 2016 roku branżowe szkolenia zawodowe dla informatyków – sprzedawców lub mechatroników samochodowych – ukończyło 1,3 tys. żołnierzy przeszkolonych przez spółkę steep.

Lokalizacje i szkolenia

Aktualne lokalizacje i szkolenia (szkolenia uzupełniające) obejmują:

Bad FrankenhausenSpecjalistyczna integracja systemów IT, pojazdy silnikowe, pojazdy specjalnego przeznaczenia, pojazdy dostawcze
Neustadt in Holstein Specjalistyczna integracja systemów IT
WunstorfElektryk systemów informatycznych
Leipzig Szkolenie uzupełniające dla uczestników z poziomu Mistrz – pracownicy operacyjni
EckernfördeAdministrator systemów informatycznych
HannoverSpecjalistyczna integracja systemów IT

Osoby kontaktowe

Erik Sparwald

Kierownik projektu

+49 34671 54701

Kathrin Ludwig

Wsparcie projektu

+49 34671 54697

Sandra Wokon

Wsparcie projektu

+49 34671 54701

Menu

Sie verlassen steep.de / You are leaving steep.de / Za chwilę opuścisz stronę internetową spółki steep.de

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie auf diesen Link gehen, verlassen Sie die Webseiten der steep GmbH. Die steep GmbH macht sich die durch Links erreichbaren Webseiten Dritter nicht zu eigen und ist für deren Inhalt nicht verantwortlich. Die steep GmbH hat keinen Einfluss darauf, welche personenbezogenen Daten von Ihnen auf dieser Seite verarbeitet werden. Nähere Informationen können Sie hierzu der Datenschutzerklärung des Anbieters der externen Webseite entnehmen.

Important note: By clicking on this link you are leaving the steep GmbH website. The steep GmbH does not identify with the websites of third parties accessible via links and is not responsible for their content. The steep GmbH has no influence as to which of your personal data is processed on this website. Further information can be found in the data protection declaration of the external website provider.

Ważne: Po kliknięciu na link, opuścisz stronę internetową spółki steep GmbH. Spółka steep GmbH nie ponosi odpowiedzialności za witryny stron trzecich dostępne przez linki ani publikowane na nich treści. Spółka steep GmbH nie ma wpływu na sposób, w jaki dane osobowe użytkowników są przetwarzane na tej stronie. Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne w oświadczeniu o przetwarzaniu danych zewnętrznego dostawcy strony internetowej.

Sie werden weitergeleitet zu / You will be redirected to / Zostaniesz przekierowany na stronę

Klicken Sie auf den oben aufgeführten Link um fortzufahren oder ABBRECHEN

Click the link above to continue or CANCEL

Kliknij na link powyżej, aby w dalszym ciągu przeglądać stronę lub wybierz ANULUJ