Szkolenie z kontroli na ziemi

Ocena bezpieczeństwa zagranicznych/ wspólnotowych statków powietrznych (SAFA/SACA)

Usługi

Spółka steep GmbH opracowała koncepcję szkolenia na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu (WE) 965/2012 oraz określonych w niej wymogów w sprawie prowadzenia inspekcji na ziemi (część ARO.RAMP). Podczas realizowanych przez nas programów szkoleniowych, inspektorzy przeprowadzają kontrole cywilnych statków powietrznych.

Informacje o szkoleniu i certyfikacji

W Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich kwestie bezpieczeństwa lotniczego regulują postanowienia Rozporządzenia (WE) 965/2012, które wprowadza wymogi techniczne oraz procedury administracyjne dotyczące lotnictwa cywilnego. Przepisy Rozporządzenia obejmują przeprowadzanie naziemnych inspekcji statków powietrznych z państw trzecich oraz ich załóg zgodnie z aktualnie obowiązującymi międzynarodowymi (ICAO) i europejskimi (EASA) wymogami bezpieczeństwa.

Spółka steep GmbH otrzymała akredytację do prowadzenia szkoleń z inspekcji SAFA w kwietniu 2014 roku. Uzyskaliśmy także ponowną certyfikację jako podmiot uprawniony do prowadzenia szkoleń z zakresu inspekcji na ziemi (RITO), zgodnie z postanowieniami nowego Rozporządzenia WE, które weszło w życie 9 grudnia 2014 roku.

Osoby kontaktowe

Florian Mager

Zarządzanie Projektem

+49 228 6681 377

Angelika Braun

Wsparcie projektu

+49 228 6681 452

Menu

Sie verlassen steep.de / You are leaving steep.de / Za chwilę opuścisz stronę internetową spółki steep.de

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie auf diesen Link gehen, verlassen Sie die Webseiten der steep GmbH. Die steep GmbH macht sich die durch Links erreichbaren Webseiten Dritter nicht zu eigen und ist für deren Inhalt nicht verantwortlich. Die steep GmbH hat keinen Einfluss darauf, welche personenbezogenen Daten von Ihnen auf dieser Seite verarbeitet werden. Nähere Informationen können Sie hierzu der Datenschutzerklärung des Anbieters der externen Webseite entnehmen.

Important note: By clicking on this link you are leaving the steep GmbH website. The steep GmbH does not identify with the websites of third parties accessible via links and is not responsible for their content. The steep GmbH has no influence as to which of your personal data is processed on this website. Further information can be found in the data protection declaration of the external website provider.

Ważne: Po kliknięciu na link, opuścisz stronę internetową spółki steep GmbH. Spółka steep GmbH nie ponosi odpowiedzialności za witryny stron trzecich dostępne przez linki ani publikowane na nich treści. Spółka steep GmbH nie ma wpływu na sposób, w jaki dane osobowe użytkowników są przetwarzane na tej stronie. Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne w oświadczeniu o przetwarzaniu danych zewnętrznego dostawcy strony internetowej.

Sie werden weitergeleitet zu / You will be redirected to / Zostaniesz przekierowany na stronę

Klicken Sie auf den oben aufgeführten Link um fortzufahren oder ABBRECHEN

Click the link above to continue or CANCEL

Kliknij na link powyżej, aby w dalszym ciągu przeglądać stronę lub wybierz ANULUJ