Szkolenia

Referencje

Branża motoryzacyjna

Kiedy prowadzimy szkolenie dla kierownictwa, działu sprzedaży lub aftersales, znamy doskonale specyfikę pracy uczestników z sieci sprzedaży lub serwisu i uwzględniamy ją w naszych programach rozwoju kwalifikacji. Nasze know-how obejmuje strategię, rozwój biznesowy, administrację biznesu, wdrażanie procesów, szkolenia techniczne oraz prowadzenie wewnętrznych szkoleń i sesji coachingowych. Nasza oferta obejmuje także wdrożenia i realizacje wielobranżowe w ramach wieloletnich programów.

Prowadząc szkolenia, wykorzystujemy mieszane modele rozwoju kwalifikacji. Nasi klienci mają gwarancję, że szkolenia stacjonarne są oparte na nowoczesnym połączeniu tradycyjnych i interaktywnych metod, a zdalna nauka przekłada się na znaczne oszczędności czasu i pieniędzy.

Partnerzy

Osoby kontaktowe

Tilo Schneider

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Szkolenia Kadr

+49 17616681516

Thomas Neufingerl

Dyrektor szkoleń dla branży motoryzacyjnej

+49 176 16681 586

Ulrike Ulrich

Sales

+49 341 678 27604

Menu

Sie verlassen steep.de / You are leaving steep.de / Za chwilę opuścisz stronę internetową spółki steep.de

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie auf diesen Link gehen, verlassen Sie die Webseiten der steep GmbH. Die steep GmbH macht sich die durch Links erreichbaren Webseiten Dritter nicht zu eigen und ist für deren Inhalt nicht verantwortlich. Die steep GmbH hat keinen Einfluss darauf, welche personenbezogenen Daten von Ihnen auf dieser Seite verarbeitet werden. Nähere Informationen können Sie hierzu der Datenschutzerklärung des Anbieters der externen Webseite entnehmen.

Important note: By clicking on this link you are leaving the steep GmbH website. The steep GmbH does not identify with the websites of third parties accessible via links and is not responsible for their content. The steep GmbH has no influence as to which of your personal data is processed on this website. Further information can be found in the data protection declaration of the external website provider.

Ważne: Po kliknięciu na link, opuścisz stronę internetową spółki steep GmbH. Spółka steep GmbH nie ponosi odpowiedzialności za witryny stron trzecich dostępne przez linki ani publikowane na nich treści. Spółka steep GmbH nie ma wpływu na sposób, w jaki dane osobowe użytkowników są przetwarzane na tej stronie. Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne w oświadczeniu o przetwarzaniu danych zewnętrznego dostawcy strony internetowej.

Sie werden weitergeleitet zu / You will be redirected to / Zostaniesz przekierowany na stronę

Klicken Sie auf den oben aufgeführten Link um fortzufahren oder ABBRECHEN

Click the link above to continue or CANCEL

Kliknij na link powyżej, aby w dalszym ciągu przeglądać stronę lub wybierz ANULUJ