Szkolenia

Doświadczenie, technologia i innowacje

Usługi

Dział szkoleń spółki steep GmbH rozwija się dynamicznie i jest obecny na całym świecie. Mamy ponad 40 lat doświadczenia w obszarze szkoleń i nasza oferta obejmuje pełen zakres tematów szkoleniowych. Co to oznacza: Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy optymalne rozwiązania szkoleniowe dopasowane do ich potrzeb.

Zarządzanie szkoleniami

Dział szkoleń spółki steep zapewnia kompleksową realizację projektów szkoleniowych zleconych przez klienta. Nasz zespół ekspertów przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za opracowanie koncepcji, jej wdrożenie oraz ocenę przeprowadzonego szkolenia, w imieniu klienta i w sposób spójny z jego wizerunkiem. Dzięki temu, nasi klienci mają czas i odpowiednie zasoby, aby skupić się wyłącznie na swoich kluczowych kompetencjach.

Posiadamy kwalifikacje i specjalizujemy się w następujących obszarach:

 • Usługi, obsługa klienta i procesy
 • Technologia
 • Technologia procesowa
 • Zarządzanie jakością
 • Certyfikacja
 • Zarządzanie i wzorce zachowań
 • Zarządzanie spółką i administracja
 • Rozwój pracowników i organizacji
 • Marketing i prezentacje produktowe
 • Sprzedaż i dystrybucja
Rozwój

Nasi eksperci opracowują szyte na miarę rozwiązania, które są spójne z założeniami wstępnymi i określonymi przez klienta warunkami.

Nasze usługi obejmują

 • Analizę wymogów
 • Podstawową koncepcję
 • Szczegółową koncepcję
 • Materiały szkoleniowe
Realizacja

Podczas przygotowania, oceny oraz prowadzenia samego szkolenia pamiętamy o tożsamości korporacyjnej, produktach i marce klienta. Wspólnie określamy optymalne wymogi dotyczące trenerów, ośrodków szkoleniowych oraz ich wyposażenia.

Administracja

Wspomagamy realizację projektów szkoleniowych w takich obszarach, jak organizacja, administracja i wsparcie uczestników. Nasi administratorzy są pierwszym punktem kontaktu dla wszystkich uczestników szkoleń i trenerów. Zapewniają uczestnikom optymalne wsparcie, pomagają zarządzać zaproszeniami, przygotowują i dokonują oceny szkoleń oraz czuwają nad działaniem systemów zarządzania szkoleniami.

Coaching

Coaching prowadzony przez spółkę steep zapewnia indywidualne wsparcie członkom kierownictwa i pracownikom. Coaching przyczynia się do wypracowania alternatywnych wzorców działania. Motywujemy pracowników klienta do rozwijania swoich mocnych stron, uświadamiania sobie swoich słabości i rozwoju obszarów wymagających rozwoju.

Certyfikacja

Poddajemy ponownej ocenie i weryfikujemy kompetencje wewnętrznych trenerów zgodnie z procedurami certyfikacji zewnętrznej organów certyfikujących. Jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie i doradzać naszym klientom podczas realizacji wewnętrznych projektów certyfikacyjnych, które obejmują trenerów i całe działy.

LMS

Dział szkoleń steep ma wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu systemów zarządzania szkoleniami (LMS). Wdrożenie systemów LMS jest dużym ułatwieniem dla uczestników i pracowników ośrodków szkoleniowych, ponieważ nie tylko zwalnia ich z obowiązku wykonania wielu zadań administracyjnych, ale  dodatkowo wspiera komunikację i przepływ informacji. Członkowie naszego zespołu realizują dla klientów następujące zadania:

 • Wdrożenia i migracje systemów
 • Opracowanie podręcznika użytkownika (w różnych wersjach językowych)
 • Transfer danych z sieci dealerskiej
 • Prowadzenie katalogu szkoleń
 • Doradztwo dla dealerów w sprawie nauki i szkoleń – samochody
 • Przechowywanie wszystkich nośników szkoleń internetowych w systemie LMS.
 • Monitorowanie zgodności projektów szkoleniowych i rozwojowych
 • Analiza wymogów szkoleniowych na podstawie historii szkoleń i wymogów szkoleniowych
 • Publikacja i aktualizacja terminów szkoleń
 • Planowanie zasobów
 • Ocena i zapewnienie jakości

Szkolenia 4.0. Nowy impuls do rozwoju – Spotkanie działu szkoleń

Na początku 2018 roku, pracownicy działu szkoleń spotkali się po raz kolejny, aby omówić rozwój cyfrowych technologii w obszarze szkoleń. W dniach 2-3 stycznia 2018 roku spotkało się w Lipsku około 150 pracowników.

Podczas licznych warsztatów uczestnicy zapoznawali się w cyfrowymi innowacjami, poznawali nowe możliwości w obszarze Szkoleń 4.0, mieli możliwość wymienić się swoimi przemyśleniami i rozwijać swój warsztat trenera. Podczas spotkania nie zabrakło czasu na wymianę pomysłów i poznanie pozostałych uczestników.

Dodatkowo, oprócz szkoleń prowadzonych w formie warsztatów, główny nacisk położono na rozwój wiedzy, zdobywanie nowych doświadczeń oraz osobiste historie pracowników, którzy w dużej mierze przyczyniają się do sukcesu działu szkoleń steep.

YouTube-Player
Aby odtworzyć film, kliknij na link poniżej. Przypominamy, że podczas odtwarzania filmu dane użytkownika zostaną przesłane do odpowiedniego dostawcy.

Odtwórz film

Projekty

Referencje

Dział szkoleń steep realizuje projekty międzysektorowe zgodnie z zamówieniem klienta. Naszym wyróżnikiem jest nie tylko wieloletnie doświadczenie, ale także następujące certyfikaty i standardy:

 • EN ISO 9001-2008
 • Członkostwo w IHK (Izbie Przemysłowo-Handlowej) i HWK (Izbie Rzemiosła)
 • DISG i Persolog
 • Structogram Cert
 • NLP
 • Certyfikacje dla trenerów
 • Program szkoleń dla kierownictwa
 • LEGO® SERIOUS PLAY® Certyfikowany Facylitator Szkoleń LSP
 • Certyfikat dot. leasingu pracowniczego
 • Microsoft Learning Partner
 • SAP
 • ITIL – Zarządzanie projektem
 • BVD – Bezpieczeństwo IT
 • GoGreen – Środowisko
 • NATO – Certyfikat bezpieczeństwa AQAP

Osoby kontaktowe

Hans-Dieter Körner

Dyrektor działu szkoleń

+49 228 6681 337
hans-dieter.koerner@steep.de

Tilo Schneider

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Szkolenia Kadr

+49 17616681516
tilo.schneider@steep.de

Thomas Neufingerl

Dyrektor szkoleń dla branży motoryzacyjnej

+49 176 16681 586
thomas.neufingerl@steep.de

Menu

Sie verlassen steep.de / You are leaving steep.de / Za chwilę opuścisz stronę internetową spółki steep.de

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie auf diesen Link gehen, verlassen Sie die Webseiten der steep GmbH. Die steep GmbH macht sich die durch Links erreichbaren Webseiten Dritter nicht zu eigen und ist für deren Inhalt nicht verantwortlich. Die steep GmbH hat keinen Einfluss darauf, welche personenbezogenen Daten von Ihnen auf dieser Seite verarbeitet werden. Nähere Informationen können Sie hierzu der Datenschutzerklärung des Anbieters der externen Webseite entnehmen.

Important note: By clicking on this link you are leaving the steep GmbH website. The steep GmbH does not identify with the websites of third parties accessible via links and is not responsible for their content. The steep GmbH has no influence as to which of your personal data is processed on this website. Further information can be found in the data protection declaration of the external website provider.

Ważne: Po kliknięciu na link, opuścisz stronę internetową spółki steep GmbH. Spółka steep GmbH nie ponosi odpowiedzialności za witryny stron trzecich dostępne przez linki ani publikowane na nich treści. Spółka steep GmbH nie ma wpływu na sposób, w jaki dane osobowe użytkowników są przetwarzane na tej stronie. Dodatkowe informacje na ten temat są dostępne w oświadczeniu o przetwarzaniu danych zewnętrznego dostawcy strony internetowej.

Sie werden weitergeleitet zu / You will be redirected to / Zostaniesz przekierowany na stronę

Klicken Sie auf den oben aufgeführten Link um fortzufahren oder ABBRECHEN

Click the link above to continue or CANCEL

Kliknij na link powyżej, aby w dalszym ciągu przeglądać stronę lub wybierz ANULUJ